När barnen mår bra mår föräldrarna bra

Matpiraten stöttar familjer med barn som matvägrar eller är matkinkiga att övervinna sitt motstånd till mat och i stället utveckla ett hälsosamt och positivt förhållningssätt till olika livsmedel och nya smaker.

Matpiratens mål är att barn ska utveckla ett positivt förhållningssätt till mat och ätande. I stället för att pressa barnet, använda straff eller belöningar, fokuserar metoden på att skapa en rolig, trygg och avslappnad miljö kring mat. Detta hjälper till att minska stress och ångest kring måltider och skapar en mer positiv känsla kring middagsbordet.

Låt barnet vara med och bestämma

När man vill få barn som matvägrar eller som äter väldigt selektivt smaka nytt gäller det att stärka barnets självförtroende och känsla av kontroll. Med Matpiraten-metoden är barnet med under hela ”matresan” från det att middagen planeras till den står på matbordet.

Matpiraten introducerar gradvis nya livsmedel och smaker.

Det är viktigt att barnet själv får vara med och bestämma hur mycket och vad de vill äta från det som ställs fram på matbordet. Successivt ökar man barnets bekantskap med nya smaker, dofter och texturer, vilket kan vara särskilt användbart för barn som är känsliga eller har starka matpreferenser. Genom att introducera nya livsmedel över tid blir barnet successivt mer nyfiket och bekvämt med att prova nya smaker.

7 konkreta tips:

  1. Gemenskap: Matpiraten-metoden betonar vikten av att äta tillsammans som en familj. Det skapar en positiv och stödjande miljö där barnet kan lära sig av sina föräldrar och syskon genom att observera deras matbeteenden. Familjemåltider främjar också en känsla av samhörighet och gemenskap, vilket kan göra matupplevelsen mer givande och mindre stressande för barnet.
  2. Tålamod: Det kan ta tid för barn att vänja sig vid nya smaker. Erbjud maten flera gånger i olika former och tillagningar. Ibland kan det ta upp till 10–15 försök innan ett barn accepterar en ny maträtt.
  3. Gör maten rolig: Var kreativ, presentera maten på ett sätt som tilltalar barnets fantasi. Använd till exempel färgglada grönsaker och forma dem till roliga figurer.
  4. Låt barnet vara delaktigt: Engagera barnet i matlagningen genom att låta dem hjälpa till med enklare uppgifter, som att tvätta grönsaker eller blanda ingredienser.
  5. Börja med små portioner: Ge barnet små mängder av den nya maträtten. Om de barnet uppskattar maten kan du gradvis öka portionen.
  6. Gör det till en positiv upplevelse: Beröm och uppmuntra barnet när de är villiga att prova ny mat, även om de inte gillar det direkt. Undvik negativa kommentarer eller att tvinga dem att äta något de inte tycker om, eftersom detta kan skapa negativa associationer till mat.
  7. Slutligen: Ge inte upp!