En föreläsning om överkänslighet och hyperkänslighet. Vilka är skillnaderna är såklart intressant men kanske än mer. Vad kan vi göra? För att förstå så förklarade dr Gordon Neufeld från Kanada att: 1. En “mur” vi har i hjärnan ska sålla bort ca 95% av alla intryck. 2. Endast de 5% som ska gå vidare påverkar oss i hjärnan 3. Hjärnan skickar signaler som i nästa steg skapar reaktion i kroppen. 4. Nu återkopplar kroppen tillbaka till hjärnan och där beabetar vi. Tänk om det i steg 2 kommer in mer än 5%. Säg att det kommer dubbelt som i sin tur skapar dubbelt så mycket reaktioner i kroppen och som i sista steget nr 4 ska bearbetas. Det kan kännas jobbigt att ens tänka på vilken rundgång det blir för hjärnan och kroppen med signaler som ska tolkas. Det han mer berättade som är intressant är att mat oftast kan bli ett problem, i någon form. Så vikten av att vi veta vilka känsla som är vilken hjälper oss otroligt mycket. I lektion 3 i gratiskursen finns tips på hur vi kan göra hemma. Länk till kursen: https://dotsolines.kartra.com/page/Matpiratengratiskurs Kom gärna med tips på hur ni gör med känslighet och intryck! https://www.facebook.com/groups/Matpiraten/?source_id=682420255184770